Innovatief artikel pip-project

Afgelopen maanden is er door onderzoekers en een aantal ambassadeurs een interessant artikel geschreven over het pip project genaamd ‘Alles over ons met ons – Innovatie‘. Dit innovatie artikel is gepubliceerd in het NTR (Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde). Het artikel is te vinden in de eerste editie van 2019 of op onze website. Net als tijdens het hele project hebben ambassadeurs bij het schrijven van dit artikel een belangrijke rol. Ze dachten mee over vragen als: Wat is er interessant om te schrijven? en Wat kan er beter weggelaten worden? Ook het mooie project van de participatiematrix (www.participatiematrix.nl) waarin onderzoekers samen met participanten een handige tool ontwikkelden waarmee participeren binnen een onderzoek nog makkelijker wordt, wordt genoemd in het artikel.

Menu